Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το συγκεκριμένο υποσύστημα προσφέρει την δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν αλλά και να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέσω χρεωστικών καρτών.